Xử lý nước cấp bằng công nghệ tuyển nổi

Mã Thiết bị: Xử lý nước cấp bằng công nghệ tuyển nổi


Giá: Liên hệ trực tiếp


Giới thiệu chung: Xử lý nước cấp bằng công nghệ tuyển nổi ( 100.000m3/ngđ)


Đang cập nhật..