Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng & công nghệ môi trường Việt Nam tiền thân là trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ trực thuộc Tổng Công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam, với 16 năm kinh nghiệp làm việc trực thuộc trung tâm đã có những đóng góp đáng kể, trong việc thiết kế và thi công các công trình cấp thoát nước môi trường. Nhằm đáp ứng với sự với sự phát triển của xã hội và chủ động trong giải quyết công việc để thoả mãn nhu cầu của khách hàng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng & công nghệ môi trường Việt Nam ra đời là một tất yếu. Được thành lập năm 2008 Công ty trở thành một đơn vị kinh tế độc lập, bình đẳng với các loại hình Doanh Nghiệp khác. Sản xuất kinh doanh vì mục đích lợi nhuận và sự phát triển kinh tế xã hội. Đời sống người lao động trong Doanh Nghiệp từng bước cải thiện. Thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với phương châm phát triển phải bền vững VINASECO luôn tìm hiểu và trao đổi với các đối tác nước ngoài để có được những sản phẩm thiết bị, công nghệ tiên tiến thoả mãn nhu cầu của Quý khách hàng.

Ngay từ khi thành lập Công ty đã có được một đội ngũ cán bộ, công nhân viên có năng lực và kinh nghiệm, thu hút từ các đơn vị có tiếng trong ngành xây dựng về công tác. Công ty có đầy đủ máy móc thiết bị, tiền vốn, đáp ứng thi công các, công trình, dự án, có quy mô từ nhỏ đến lớn, đảm bảo tiến độ chất lượng. Là đơn vị ngoài quốc doanh việc đẩy mạnh sản xuất được Doanh Nghiệp đặt lên hàng đầu, vì vậy Công ty không ngừng lớn mạnh theo theo thời gian, với tiêu chí phát triển của Doanh Nghiệp đặt chất lượng lên hàng đầu. Công ty đã nhanh có được một vị trí trong lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

     Kinh nghiệm của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng & công nghệ môi trường Việt Nam được thể hiện bằng sức mạnh từ những kinh nghiệm có được trong 16 năm hoạt động và năng động của tập thể CBCNV trong Công ty. Với cơ chế làm việc thông thoáng do vậy đã thu hút các cán bộ, công nhân có trình độ cao, thâm niên công tác từ 3 – 10 năm kinh nghiệm tham gia sản xuất trong lĩnh vực xây dựng cấp thoát nước và môi trường tại các Công ty lớn và các Công ty liên doanh về làm việc. Trong lĩnh vực xử lý môi trường VINASECO là người đi tiên phong trong vấn đề xử lý môi trường nước. Ngoài ra Công ty còn là nhà phân phối uỷ quyền Lò đốt rác thải Y Tế, Chất thải nguy hại của hãng INCINER 8 – Anh Quốc sản phẩm được công bố và bán rộng dãi trên 50 quốc gia với Công nghệ tiên tiến đảm bảo các chỉ tiêu môi trường, tiêu chuẩn của các nước Châu Âu về khí thải.