Trạm xử lý nước thải bệnh viện sản Nhi Hưng Yên

Công suất: Q=200 m3/ngđ

Công nghệ: Công nghệ xử lý sinh học kết hợp màng lọc MBR-Nhật Bản

Thời gian thi công: 5/2016-10/2016