Nơi nhập dữ liệu

MÀNG LỌC MBR

Mô tả

Màng lọc MBR

Model: NHP210-600D