Tin tức

Công nghệ xử lý chất thải rắn y tế

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thành phần nguy hại trong chất thải rắn y tế chiếm từ 10- 25%, trong đó bao gồm các chất thải lây nhiễm, dược chất, chất hoá học, phóng xạ, kim loại nặng, chất dễ cháy, nổ... Còn lại 75-90% gồm các chất thải thông thường, tương tự như chất thải sinh hoạt, trong đó có nhiều thành phần không chứa yếu tố nguy hại như nhựa, thuỷ tinh, kim loại, giấy... có thể tái chế

Những trái cây ăn vào là tiêu đời hiện có ở Việt Nam

- Đó là những loại quả có hình thù bắt mắt, nhưng ai lỡ ăn phải có thể sẽ phải trả giá bằng sinh mạng mình..

Hệ thống hấp tiệt trùng rác thải

STERIDIUM-HÃNG SẢN XUẤT HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG VÀ HẤP TIỆT TRÙNG RÁC THẢI HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Các giải pháp xử lý rác thải rắn y tế

Ngày nay có nhiều cách thức xử lý rác thải rắn trong bệnh viện. Việc lựa chọn đúng cách thức xử lý rác đem lại nhiều lợi ích cho bệnh viện, giúp xử lý hiệu quả rác thải theo cách tiết kiệm nhất.

Ngổn ngang,bừa bãi như rác thải y tế

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, hiện nước ta có trên 1.200 bệnh viện và cơ sở y tế công lập, hằng ngày thải ra môi trường khoảng 350 tấn chất thải rắn y tế, trong đó có 40,5 tấn chất thải nguy hại. Theo dự báo, đến năm 2015, mỗi ngày sẽ có trên 70 tấn chất thải nguy hại, đến năm 2020 sẽ lên đến trên 93 tấn/ngày.

Trang 1 2 3 4